Dornier Wal Documentation Center
menu
   Home
   News
   Films
   Photos
   Contact
   Impressum
   Links
 
 
   Chinese
Chinese
   Deutsch
Deutsch
   Español
Español
Nederlands
   Italiano
Italiano
   Farsi
Farsi
Indonesian
   Français
Francais
   Norsk
Norsk
   Japanese
Japanese
   English
English
Português
   Russian
Russian
   Tagalog
Filipino
United Arab Emirates
 
Italiano
 
     
   
     
     
     
     
  The third revised edition "Dornier Wal a Light coming over the Sea"  a.o. with very personal impressions from the crews on the Luft Hansa mail flights between Frankfurt and Natal (Brazil) is available now! We were present at the "Rückkehr einer Legende" on 25 July at the Dornier Museum in Friedrichshafen. Thanks to our readers we still get new information !!! Remember your reactions are highly appreciated as it shows that the the Dornier Wal flying boat is not forgotten. Looking forward to receiving your worldwide reactions.  
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Ang pampasaherong sasakyang dagat na Dornier Wal sa Pilipinas. Ang Pilipinas sa pagkakaroon ng malawak na kapuluan ay unang-una angkop na magpatakbo ng mga pampasaherong sasakyang dagat. Isinakatuparan ito ng US Navy at sa pamamagitan ng pagpapatakbo nito ng Sikorsky’ at Catalina’s.

Dumating ang Civil Aviation nuong 1934 na may dalang PAN AM “Yankee Clipper” at nagpatakbo sa linya ng San Francisco, Pearl Harbor, Midway Island, Wake, Guam Subic Bay.

Sa paglalayag sa buong mundo ni Wolfgang von Gronau lulan ng “Gronland Wal” sila ay dumaong nuong ika-27 ng Setyember taong 1933 sa Manila Bay at nanatili sa itinakdang daungan katapat ng Army at Navy Club. Si Von Gronau at ang kanyang mga tauhan ay malugod na tinanggap at inimbitahan na manatili sa tanyag na Manila Hotel. Ang pang-lungsog na konseho ay ginawang isang “honorary citizen” ng Maynila si von Gronau.

Magandang gunitain na hindi lamang ang tanyag na “Gronland Wal” ang nagiisang Dornier Wal na bumisita sa Pilipinas. Mula sa Dutch East Indies (Indonesia), ang Royal Netherlands Navy Dornier Wal ay paminsan-minsan bumibisita sa Maynila upang magdala at kumulekta ng sulat para sa Indies.

Ang Dornier Wal ay itinayo sa Italy, Japan, sa Netherlands, Sapin, sa USSR at sa Germany at ginamit sa 22 bansa at naglakbay sa lahat ng sulok ng mundo. Masasabi na walang iba pang sasakyang panghimpapawid sa Germany na mas may pandaigdigan kasaysayan na kagaya ng pampasaherong sasakyang dagat tulad ng Dornier Wal, ang natatanging kasaysayan na ito ay matatagpuan lamang sa aklat ni M. Michiel van der Mey’s na Dornier Wal a Light coming over the Sea.

 
agenda